Opmars 'nieuw' virus!

We werden deze week al enkele malen geconfronteerd met een nieuw virus die in omloop is. Deze komt meestal toe in de vorm van een e-mail, meer bepaald met een Word of PDF document als bijlage.

Deze mail kan van een vreemd emailadres komen, maar komt ook soms van een intern adres zoals bijvoorbeeld 'scanner@uwdomein.be'. Hierdoor lijkt deze mail op het eerst zicht legitiem.

Van zodra de bijlage geopend wordt, worden alle courante bestanden (Word, Excel, PDF,...) versleuteld en dient u volgens de info van de virusmaker losgeld betaald te worden om uw bestanden te herstellen.

Wees dus extra voorzichtig bij het zien en/of openen van mails met bijlages!

cryptolocker

Wat kunt u nu al doen om u te beschermen?

  • Zorg ten allen tijde dat uw virusscan volledig up to date is.
  • Zorg zeker dat u een werkende backup van de server en/of pc's hebt.

Wat kunt u doen als u toch de bijlage van een verdachte mail geopend hebt?

  • Trek onmiddelijk de stroom uit van de getroffen machine.
  • Verwittig ons onmiddelijk op 051 76 00 00.

Wilt u zeker zijn dat uw virusscan volledig up to date is en dat u over een werkende backup beschikt? Wij controleren het graag voor u: mail ons gerust op support@denk-it.be!